Agilent N9340B – Analizor Spectral Portabil (HSA). Prezentare tehnică – partea a II-a

by donpedro

Puneţi viteza şi performanţa analizorului spectral Agilent la dispoziţia inginerilor dumneavoastră pe teren.

Măsurători IBOC (Opţiune IBC)
Opţiunea IBC echipează N9340B cu posibilitatea de măsurare în-bandă pe-canal (IBOC) printr-o carac­teristică de măsurare dedicată şi îmbună­tăţiri hardware selectate. Tehnologia IBOC este o metodă de a transmite semnale digitale şi analogice radiodi­fuzate (AM şi FM) simultan pe aceeaşi frecvenţă. Această versiune HD RadioTM de tehno­logie hibrid digital / analogic este singura aprobată de FCC pentru staţiile de radiodifuziune din SUA.
Opţiunea IBC adaugă SSB îmbunătăţit pentru măsurătorile IBOC AM şi un proces de anulare a zgomotului pentru toleranţe îmbunătăţite de măsurare IBOC FM. IBOC AM acoperă domeniul 530kHz … 1.7MHz şi IBOC FM acoperă domeniul 87.5MHz … 108 MHz.
Opţiunea IBC dispune de măşti de emisie FCC şi NRSC (National Radio Systems Committee) incorporate pentru măsurători rapide de conformitate cu indicatori pass / fail vizuali şi sonori.

Măsurătoare IBOC-AM cu N9340B IBC

Măsurătoare IBOC-FM cu N9340B IBC

N9430B IBC suportă de asemenea funcţia de auto-acordare cu un singur buton, care simplifică mult setarea complexă necesară altfel din partea utilizatorului pentru a captura şi măsura semnalele IBOC de interes. Funcţia de auto-acordare va seta automat intervalul de frecvenţă, RBW, tipurile Medie şi Detector etc. Durează doar câteva secunde pentru ca funcţia de autoacordare să afişeze rezultatele corecte ale măsurătorii.
Caracteristica inclusă de listare Canale permite utilizatorului să creeze şi să recheme uşor setări şi parametrii de măsurare pentru una sau mai multe frecvenţe de emisie şi canale. Utilizatorul nu mai trebuie să piardă timpul amintindu-şi numeroase setări de canal, ci poate să încarce simplu canalul dorit din listă pentru a porni măsurătoarea. Lista de canale poate fi încărcată, copiată şi ştearsă.
N9340B este primul analizor spectral portabil din industrie cu mod de măsurare IBOC dedicat. Opţiunea IBOC nu este disponibilă ca upgrade şi trebuie comandată la momentul achiziţionării instrumentului.

Măsurători cu un singur buton
Agilent N9430B suportă măsurătoarea cu un singur buton a benzii ocupate, puterea canalului şi raportul de putere al canalului adiacent. Aceasta elimină virtual timpii de setare pe teren.

Bandă ocupată (OBW)
Măsurarea lăţimii de bandă ocupate integrează puterea spectrului afişat şi afişează o pereche de linii verticale la frecvenţele între care este conţinut semnalul de interes.
Un analizor spectral N9340B suportă două metode de a măsura lăţimea de bandă ocupată, în procente sau în dBc.

Lăţimea de bandă ocupată măsurată în procente

Lăţimea de bandă ocupată măsurată în dBc

Putere canal
Utilizaţi puterea canalului pentru a măsura atât puterea cât şi densitatea spectrală de putere într-o bandă specificată de utilizator.
O pereche de linii verticale afişate vor indica marginile benzii canalului.

Este rapid şi uşor să setaţi frecvenţa centrală, lăţimea de bandă de integrare şi lăţimea de bandă a canalului

Raport putere canal adiacent (ACPR)
Furnizorii de servicii wireless trebuie să mi­ni­mezeze interferenţele produse de scurgerea pu­terii în canalele adiacente de transmisie.
Măsurătorile raportului puterii canalului adiacent vă ajută să verificaţi scurgerea semnalului şi să identificaţi şi comandaţi sursele interferenţei.

Frecvenţa centrală, lăţimea de bandă a canalului principal, lăţimea de bandă a canalului adiacent şi spaţiul canalului pot fi setate uşor

Mască emisie spectrală (SEM)
Noul N9340B adaugă funcţia Mască Emisie Spectrală (SEM) ca funcţie standard. SEM este o mască pentru măsurarea emisiilor în afara canalului. SEM este definită relativ la puterea în-canal.
Utilizatorul poate seta parametrii pentru canalul principal, benzile de frecvenţă în afara canalului şi liniile limită. Este inclusă testarea pass/fail pentru masca de emisie spectrală generală şi pentru fiecare domeniu de frecvenţă individual în afara canalului. N9340B va declanşa indicatorul de test eşuat (fail) dacă orice rezultat al măsurătorii încalcă masca.
Sunt afişate de asemenea puterea canalului principal şi metrica nivelului de putere relative la puterea în canal pentru fiecare domeniu de frecvenţă în afara canalului. Utilizatorul poate salva scanarea spectrală, masca, datele sau captura de ecran pentru analiză şi raportare ulterioară.

Masca de emisie spectrală prezintă puterea canalului principal şi vectorii nivelelor de putere relativ la puterea în-canal pentru fiecare domeniu de frecvenţă în afara canalului

Analiza modulaţiei AM/FM (opţiune AMA)
Analiza opţională a modulaţiei AM/FM vă prezintă metrica dorită, inclusiv puterea purtătoarei, rata de modulaţie, adâncimea AM / deviaţia FM, SINAD şi offsetul de frecvenţă a purtătoarei. Limitele definibile de utilizator oferă indicatori pass / fail în 4 cazuri: mai mare decât puterea purtătoarei, mai mare decât indexul de modulaţie AM sau deviaţia FM, mai mic decât indexul de modulaţie AM sau deviaţia FM, sau mai mare decât offsetul frecvenţei purtătoarei.
Utilizatorul poate salva formele de undă cu metrică pentru raportare, cât şi parametrii de setare pentru măsurători sau analize ulterioare.

Metrica detaliată oferă o imagine completă a AM

Metrica detaliată oferă o imagine completă a FM

Analiza modulaţiei ASK/FSK (opţiune DMA)
Analiza opţională a modulaţiei ASK/FSK este acum disponibilă. ASK este utilizat în RFID şi sisteme optice. FSK este utilizat în multe aplicaţii, inclusiv telefoane fără fir, sistem de paging şi RFID. N9340B cu opţiunea DMA suportă 4 moduri de afişare: Simbol, Formă de undă, Eroare ASK/FSK şi Diagramă ochi.

Diagrama ochi ASK afişează de asemenea metrica cu parametrii detaliaţi

Forma de undă pentru FSK afişează de asemenea metrica cu parametrii detaliaţi

Este inclusă testarea pass / fail pentru: mai mare decât puterea purtătoarei, mai mare decât adâncimea de modulaţie ASK / deviaţia de frecvenţă FSK, mai mic decât adâncimea de modulaţie ASK / deviaţia de frecvenţă FSK şi mai mare decât deviaţia de frecvenţă FSK. Metrica dorită este afişată, inclusiv puterea purtătoarei, eroarea ASK/FSK şi indexul ASK etc. Pentru rapoarte şi măsurători ulterioare, formele de undă cu metric şi parametrii de setare pot fi salvate.

Măsurarea puterii cu înaltă precizie
N9340B suportă măsurători USB de putere de înaltă precizie ca standard când este conectat la un senzor de putere USB Agilent din seria U2000. Efectuaţi măsurători ale puterii medii reale pentru toate tipurile de semnal cu un domeniu dinamic larg până la 18GHz, prin simpla apăsare a unui buton. Senzorul USB Agilent U2000 nu necesită alimentare externă şi dispune de zerorizare internă pentru eliminarea necesităţii de calibrare externă.

N9340B suportă senzorii de putere USB din seria U2000 pentru măsurarea puterii cu înaltă precizie

Fără a fi nevoie de cutii suplimentare, utilzatorul poate seta, calibra şi comanda uşor dispozitivul / senzorul pentru măsurarea puterii prin portul USB al analizorului. N9340B poate colecta, afişa şi salva rezultatele măsurătorilor de putere. Analizorul oferă de asemenea o testare pass / fail cu limite superioară şi inferioară setate de utilizator, şi cu un indicator Pass / Fail. Rezultatele testelor sunt afişate în dBm şi W când efectuaţi măsurători absolute, şi în dB şi procente când măsurătorile sunt relative. Sunt disponibile două moduri de afişare: mod Multimetru şi mod Tabel pentru înregistrarea măsurătorilor de putere în timp.

N9340B suportă modul Multimetru şi Tabel pentru a afişa rezultatele măsurătorilor de putere

Măsurarea puterii câmpului
Măsurarea puterii câmpului electric este necesară pentru testarea pe teren a transmiţă­torului şi a acoperirii antenei. Măsurătorile de putere ale câmpului electric sunt acum o funcţie standard pentru N9340B. Măsurătorile calibrate ale puterii câmpului sunt acum uşor de efectuat după ce factorii antenei au fost încărcaţi în analizor prin şablonul de antenă bazat pe software-ul PC oferit. Poate fi afişată fie puterea câmpului (în dBmV/m, dBmV/m sau V/m) sau densitatea de putere (în dBm/m2 sau W/m2). Cu funcţia de offset amplitudine, utilizatorul poate corecta amplificarea sau pierderea. şi în final, împreună cu o funcţie cu limite multiple definibile de utilizator, N9340B oferă utilizatorului o măsurare şi analiză a puterii câmpului uşoroară şi rapidă.

Ing. Gabriel Ghioca
gabriel.ghioca@arc.ro

Arc Braşov SRL
Tel.: 0268 472577
Fax: 0268 419749
www.arc.ro

ARC BRAŞOV: partener premium AGILENT pentru România

Adaugă un comentariu