Senzori de presiune

25 SEPTEMBRIE 2003

În gama largă de senzori ce sunt puşi la dispoziţie de către firma Aurocon COMPEC se găsesc şi senzori de presiune. Aceştia sunt fie pentru măsurare directă, fie diferenţială, cu afişaj sau fără, iar din punct de vedere dimensional se pot clasifica în uzuali şi miniaturali. Alături de senzorii de presiune pot fi identificate şi elemente senzoriale de tip switch pentru presiune înaltă, medie, joasă şi foarte joasă (presostate).

Senzori miniaturali de presiune
Aceşti senzori oferiţi de firma Aurocon COMPEC se găsesc în două configuraţii posibile, şi anume pentru măsurare directă şi pentru măsurare diferenţială. Ei prezintă un sistem etanş de interconectare electrică, ce permite eliminarea lipiturilor şi eventual a conectorilor interni. Aceasta permite creşterea siguranţei în funcţionare, reducând în acelaşi timp timpul de montaj. Rezultatul evident este un preţ de cost redus. Plajele de presiune determinate sunt 0-5, 0-15 şi 0-30 PSI (1 PSI = 0,06894757 bar). Unitatea de măsură este orientativă asupra plajei, căci semnalul oferit este o tensiune proporţională cu presiunea. Se permite ca majoritatea substanţelor să fie conectate la partea activă a senzorului. Aplicaţiile posibile sunt numeroase, exemple putând proveni din domeniul instrumentelor medicale, controlul motoarelor, concentratoare de oxigen e.t.c.

Elementul senzorial este un chip de siliciu ce are integrat membrana senzorială şi patru rezistenţe din material piezo. La aplicarea presiunii asupra membranei aceasta se deformează, modificând valoarea rezistenţelor. Rezultă astfel o tensiune de ieşire proporţională cu presiunea. Pentru obţinerea unei liniarităţi şi sensibilităţi cât mai bune, rezistenţele sunt conectate în punte. Senzorul dispune de două ieşiri complementare şi anume: presiunea creşte, ieşirea A creşte, iar ieşirea B scade.
Pentru realizarea acestui produs au fost utilizate metode neconvenţionale de prelucrare, cum ar fi de exemplu cazul punţii de rezistenţe, unde s-a folosit prelucrare cu laser, în vederea obţinerii unei sensibilităţi cât mai bune a senzorului.

Caracteristici generale:
– dimensiuni reduse;
– tip “low cost”
– sensibilitate bună şi variaţie mică a poziţiei de zero;
– ieşire liniară proporţională cu presiunea;
– compensare cu temperatura;
– histerezis redus;
– posibilitate de măsurare diferenţială;

Caracteristici tehnice (valorile indicate sunt cele uzuale)

Sezori de presiune cu compensare de temperatură
Sunt oferiţi în cele două variante: pentru măsurare uzuală şi pentru măsurare diferenţială. Senzorii sunt calibraţi pe zero şi pe întreaga scală, având în plus şi compensare de temperatură. Aceasta permite ca schimbarea senzorilor să se poată face fără recalibrare. Senzorii miniaturali sunt recomandaţi a fi folosiţi în aplicaţii ce necesită măsurări precise de presiune, repetabilitate, histerezis mic şi stabilitate în timp. Furnizarea senzorilor se face împreună cu instrucţiuni de utilizare şi un inel de oţel pentru blocare.

Caracteristici tehnice (valorile indicate sunt cele uzuale)

Senzori de presiune piezo-rezistivi fără compensare de temperatură
Similare cu versiunile compensate, aceste dispozitive diferă prin plaja mărimii de ieşire. Zeroul permite un offset de ±30mV la 10Vdc.
Stabilitatea cu temperatura poate fi crescută la 0,7% (uzual) prin utilizarea unui curent de alimentare de 1,6mA. Senzorii sunt furnizaţi cu inele de siguranţă, cu excepţia senzorilor pentru măsurare absolută 100psi şi 250psi care au partea de conectare la presiune filetată.

Traductoare de presiune 1- 35 bar

În cele ce urmează vor fi prezentate două tipuri de traductoare de presiune (produse de firma Druck), unul cu tub de conectare la presiune de referinţă (Seria PDCR 820) şi unul cu ieşire direct la presiunea atmosferică a mediului în care se află traductorul (Seria PDCR 810).
Elementul senzorial este o membrană, element comun al celor două tipuri, realizată din siliciu ce dispune de o punte de mărci tensometrice lipite pe un suport de sticlă. Membrana este protejată de un corp de titan, deoarece acest material are caracteristici termice similare siliciului, reducând astfel efectele nedorite ale temperaturii.
Fluidul al cărei presiune se doreşte a fi determinată, vine în contact direct sau este transmis prin conducte de conectare către suprafaţa activă a membranei. Atunci când contactul este direct, tipul de traductor folosit va fi cel cu ieşire direct la presiunea atmosferică ambiantă, care va fi aplicată pe suprafaţa non-activă a membranei. Atunci când fluidul este transmis către traductor prin conducte de legătură, este recomandată utilizarea traductorului cu tub de legare la presiune de referinţă, conectarea făcându-se la presiunea atmosferică în zona în care se găseşte fluidul. Traductoarele pot fi folosite cu orice fluide ce nu atacă titanul, dioxidul de siliciu sau sticla. Partea non-activă a membranei poate fi conectată numai la un gaz uscat şi necoroziv, cum ar fi de exemplu aerul uscat.
Caracteristicile principale sunt: liniaritate şi histerezis foarte bune, rezistenţă la supraîncărcare, stabilitate termică foarte bună (eroare totală ±0,5% în plaja 0-50°C). Aceşti traductori acoperă 7 plaje de presiune de la 0 la 60 bar.

Caracteristici tehnice:
Suprapresiune 4 x presiunea nominală (max)
Presiunea de referinţă 2 bar (max) seria PDCR 820
Presiune negativă la vacuum
Presiune de şoc <10 ori presiunea de referinţă Tensiune de alimentare 10V; 5 mA Ieşirea la tensiunea nominală 100mV (pentru tensiune alim. 10 V) Impedanţă de ieşire 2 kW (nom) Impedanţă de sarcină 100kW (min. pentru performanţe nominale) Rezoluţie Infinită Neliniaritate, histerezis şi repetabilitate (combinate) ±0•1% B.S.L. Offset de zero ±3 mV (max) Plaja de temperatură de lucru -20°C la +80°C Influenţa temperaturii Eroare totală ±0•5% pt. 0°C la +50°C Conexiune electrică Cablu de 1 m Conexiune la presiune 1/4 BSP 60° con Traductoare de presiune PDCR 4070/ PDCR 4170

PDCR 4070 şi 4170 sunt o gamă de traductoare de presiune de înaltă performanţă. Tensiunea de ieşire este de ordinul milivolţilor, traductoarele oferind o bună precizie, stabilitate, siguranţă în funcţionare şi o excelentă compatibilitate cu fluidele de lucru.

Seria PDCR 4070 este dedicată măsurărilor directe sau absolute ale presiunii, iar seria PDCR 4170 este dedicată pentru măsurări diferenţiale.
Caracteristici generale:
– precizie ±0,08% din scală;
– tensiunea de ieşire este proporţională cu tensiunea de alimentare;
– permit lucrul în pulsuri;
– stabilitate pe termen lung ±0,1% din scală;
– rezistenţa foarte bună la suprapresiune.

Caracteristici tehnice:
Tensiune de alimentare: 10 V
Offset de zero: ±3 mV maximum: (±1.5 mV uzual)
Neliniaritate, histerezis şi repetabilitate: ±0.08% din scală BSL
Temperatura de lucru: -20° la 80°C
Masă:
PDCR 4070 – 120g
PDCR 4170 – 200g
Racord de presiune: G¼ mamă
Conexiune electrică: Conector DIN 43650
Compatibilitate:
Măsurare directă
Suprafaţa activă de contact cu fluidul este din oţel inoxidabil
Măsurare diferenţială
Partea activă – ca mai sus
Partea neactivă – conţine siliciu, pirex, epoxy, şi oţel inoxidabil

Senzori de presiune cu afişaj

Senzor de presiune cu afişaj digital
Produs de Ifm Electronic acest tip de senzor determină presiunea dorită şi o afişează pe un ecran. Senzorul funcţionează de asemenea ca un switch cu control total asupra histerezisului (adică dispozitivul poate înlocui o pereche de switch-uri mecanice de tip HI şi LOW). Parametrii sunt selectaţi şi modificaţi cu ajutorul a două push-butoane.
Elementul senzorial este realizat din material ceramic, ceea ce oferă stabilitate în timp, offset redus, variaţie redusă cu temperatura şi o bună rezistenţă la suprasarcină.
Elementele aflate în contact cu fluidul a cărei presiune se determină sunt realizate din oţel inoxidabil, material ceramic şi Viton.
Dispozitivul dispune de o piesă de blocare cu rol de prevenire a accesului neautorizat.
Senzorul se poate achiziţiona în varianta cu ieşire de comutare sau cu o ieşire analogică suplimentară.

Caracteristici tehnice:
Ieşire Comutare PNP: / 4-20mA analog
Tensiune de lucru: 18 la 30Vd.c.
Curent de sarcină: 250 mA
Consum de curent: < 60 mA Temperatura de lucru: -25°C la +80°C Racordare la presiune: ¼ BSP mamă Conectare electrică: Conector standard M12 Senzor de presiune cu afişaj cu LED-uri

Senzorii digitali pentru determinarea presiunii oferă o bună rezoluţie şi repetabilitate a citirii valorii de presiune. Ecranul dispozitivului prezentat are 3½ cifre, înălţimea cifrei fiind de 10mm. Culoarea roşie permite vizibilitatea bună a ecranului în orice condiţii de iluminare. Presiunea poate fi afişată în una dintre următoarele unităţi: psi, bar, mmHg, inchHg, HPa şi kgf/cm2.
Dispozitivul dispune de 2 ieşiri PNP pentru comutare la atingerea nivelului de prag.
Alimentarea se face la o tensiune de la 12 până la 24Vdc (±10%), iar ieşirea analogică este între 1 şi 5Vdc. Timpul de răspuns este de mai puţin de 2,5ms. Racordarea la presiune se face prin conector G (PF) 1/8”.

Caracteristici tehnice:

Acestea au fost numai câteva exemple din bogata ofertă pe care o face Aurocon COMPEC. Trebuie menţionat ca alături de traductoarele de presiune de tipul celor prezentate, pot fi achiziţionate şi traductoare speciale pentru medii periculoase (Ex). Pentru orice aplicaţie se poate găsi soluţia consultând catalogul pe CD sau accesând

www.rsromania.com.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

  • Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal NUMAI pentru a răspunde comentariilor/solicitărilor dumneavoastră.
  • Pentru a primi raspunsuri adecvate solicitărilor dumneavoastră, este posibil să transferăm adresa de email și numele dumneavoastră către autorul articolului.
  • Pentru mai multe informații privind politica noastră de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal, accesați link-ul Politica de prelucrare a datelor (GDPR) si Cookie-uri.
  • Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de email: gdpr@esp2000.ro
  • Abonați-vă la newsletter-ul revistei noastre